Prijemni ispiti održat će se u za sljedeće instrumente (odsjeke):

klavir, gitara, harmonika, violina, violončelo, flauta i klarinet – matična škola
klavir, gitara, harmonika i violina – područno odjeljenje škole u Vogošći

Obzirom na trenutnu situaciju, proglašenja pandemije COVID-19 u Kantonu Sarajevo i mjerama nadleležnih koje su poduzete radi zaštite stanovništva, prijemni ispit se prilagođava datim okolnostima.

Nakon popunjene forme, pritiskom na dugme POŠALJI Vaša prijava će biti uspješna. Potvrdni mail o prijemu prijave će Vam biti automatski poslan na mail adresu koju ste upisali prilikom popunjavanja online prijave. Pedagog škole će blagovremeno obavjestiti sve podnosioce prijava kada će moći u prostorijama matične škole, Josipa Štadlera br.1 i područnom odjeljenju naše škole u Vogošći, Jošanička br.51, u zavisnosti od razvoja gore pomenute situacije, pristupiti prijemnom ispitu. Sa sobom kandidati treba da ponesu i rodni list.