UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU U MATIČNU ŠKOLU

klavir, gitara, harmonika, violina, flauta i klarinet

Na navedene instrumentalne odsjeke mogu konkurisati učenici koji u školskoj 2020/2021. godini pohađaju III razred osnovne škole, ali i učenici II razreda ako bi na prijemnom ispitu pokazali izuzetan talenat.

Obzirom na trenutnu situaciju, proglašenja pandemije COVID-19 u Kantonu Sarajevo i mjerama nadleležnih koje su poduzete radi zaštite stanovništva, prijemni ispit se prilagođava datim okolnostima.

Nakon popunjene forme, pritiskom na dugme POŠALJI Vaša prijava će biti uspješna. Potvrdni mail o prijemu prijave će Vam biti automatski poslan na mail adresu koju ste upisali prilikom popunjavanja online prijave. Pedagog škole će blagovremeno obavjestiti sve podnosioce prijava kada će moći u prostorijama matične škole, Josipa Štadlera br.1 u zavisnosti od razvoja gore pomenute situacije, pristupiti prijemnom ispitu po instrumentima (planirano za period od 24.do 31.maja 2021.godine). Na prijemnom ispitu se provjerava muzikalanost(potrebno je da kandidat otpjeva dvije melodične pjesmice), muzička memorija i osjećaj za ritam .

Sa sobom, prilikom dolaska, kandidat treba da ponese izvod iz matične knjige rođenih. Prijave se primaju od 23. aprila do 23. maja, 2021. godine.