SATNICA I RASPORED TAKMIČENJA

03.05.2019. – PETAKPOGLEDAJ
04.05.2019. – SUBOTAPOGLEDAJ
05.05.2019. – NEDJELJAPOGLEDAJ

RASPORED TAKMIČENJA PO KATEGORIJAMA:

PETAK, 03.05.2019.

KATEGORIJA VRIJEME LOKACIJA
E 09:00 – 10:40

11:10 – 12:50

15:00 – 16:15

 

II sprat

Koncertna sala/dvorana

Srednja muzička škola Sarajevo

A 09:00– 10:05

10:35 – 11:50

12:20 – 13:25

15:00 – 16:20

III sprat

Mala sala/dvorana

Muzička akademija Sarajevo

PRETKATEGORIJA 17:30 – 18:30 III sprat

Mala sala/dvorana

Muzička akademija Sarajevo

SUBOTA, 04.05.2019.

KATEGORIJA VRIJEME LOKACIJA
G (1. ETAPA) 09:00 – 10:15

10:30 – 11:45

 

II sprat

Koncertna sala/dvorana

Srednja muzička škola Sarajevo

D 14:30 – 15:50

16:20 – 17:40

18:10 – 19:50

II sprat

Koncertna sala/dvorana

Srednja muzička škola Sarajevo

C 09:00 – 10:15

10:45 – 12:00

15:00 – 16:15

16:45 – 17:45

III sprat

Mala sala/dvorana

Muzička akademija Sarajevo

NEDJELJA, 05.05.2019.

KATEGORIJA VRIJEME LOKACIJA
D 09:30 – 10:50 II sprat

Koncertna sala/dvorana

Srednja muzička škola Sarajevo

F 11:30 – 13:00 II sprat

Koncertna sala/dvorana

Srednja muzička škola Sarajevo

G (2. ETAPA) 15:30 – 16:45
Predviđena satnica – Precizniji raspored bit će objavljen u subotu nakom I etape
II sprat

Koncertna sala/dvorana

Srednja muzička škola Sarajevo

B 10:30 – 11:00
11:30 – 12:30
15:00 – 16:00
16:30 – 17:40
III sprat

Mala sala/dvorana

Muzička akademija Sarajevo