NAGRADE I INTERNACIONALNOG TAKMIČENJA PIJANISTA »MEMORIJAL MATUSJA BLUM« SARAJEVO 2019.

Nagrade – Žiri u svakoj kategoriji dodjeljuje:

  1. 1. nagradu – svim takmičarima koji su osvojili 95 – 100 bodova,
  2. 2. nagradu – svim takmičarima koji su osvojili 90 – 94,99 bodova i
  3. 3. nagradu – svim takmičarima koji su osvojili 85 – 89,99 bodova.

 Svi natjecatelji koji osvoje do 84, 99 bodova dobivaju diplomu za učešće.

  •  Žiri može dodijeliti i više posebnih nagrada, na primjer nagradu za izvođenje određenog kompozitora kojem se u godini takmičenja obilježava godišnjica rođenja ili smrti (u godini 1. Memorijala Matusja Blum se navršava 170-ta godišnjica od smrti F. Chopina i 220. godišnjica od smrti J. Haydna).
  •  Žiri proglašava laureata Memorijala, za mlađe i starije kategorije.
  •  U slučaju jednakog broja bodova pojedinih takmičara, laureatom se proglašava mlađi kandidat.

 Pobjednicima (laureatima) kategorija od  A do G dodijeljuju se novčane nagrade u sljedećim iznosima:

Kategoriju A – 50 €                 Kategoriju E – 150 €

Kategoriju B – 80 €                 Kategoriju F – 200 €

Kategoriju C – 100 €               Kategoriju G – 250 €

Kategoriju D – 120 €

  • Žiri ima mogućnost prema vlastitoj procjeni dodijeliti posebnu nagradu najuspješnijem pedagogu.
  • Odluke žirija su konačne i neopozive.
  • Pri tumačenju Pravilnika važeća je verzija na bosanskom jeziku.