UPIS učenika u prvi razred za školsku 2023/2024. godinu

03 mar 2023

Prijemni ispiti održat će se za sljedeće instrumente (odsjeke):

MATIČNA ŠKOLA
klasični balet, klavir, gitara, harmonika, violina, violončelo, flauta i klarinet

PODRUČNO ODJELJENJE ŠKOLE U VOGOŠĆI
klavir,gitara,harmonika,violina

Na prijemni ispit za navedene instrumentalne odsjeke se mogu prijaviti učenici koji u školskoj 2022/2023. godini pohađaju III razred osnovne škole, a i mlađi, izuzetno talentirani. Na prijemnom ispitu se provjerava muzikalnost (potrebno je da kandidat otpjeva dvije melodične pjesmice), muzička memorija i osjećaj za ritam.

Obrazac za prijavu prijemnog ispita nalazi se na web stranici škole www.omsmp.edu.ba, u glavnom meniju pod nazivom „PRIJAVA ZA PRIJEMNI ISPIT 2023“ i na početnoj stranici ispod glavnog menija (svi podaci u prijavi se odnose na podatke prijavljenog kandidata).

Nakon popunjene forme, pritiskom na opciju POŠALJI Vaša prijava će biti uspješna. Potvrdni mail o prijemu prijave će Vam biti automatski poslan na mail adresu koju ste upisali prilikom popunjavanja online prijave. Predsjednici ispitnih komisija za pojedine instrumente će blagovremeno obavjestiti sve podnosioce prijava o satnici kada će moći u prostorijama matične škole, Josipa Štadlera br.1 i u prostorijama škole područnog odjeljenja u Vogošći, Jošanička br.51, pristupiti prijemnom ispitu planiranom za 30. i 31.mart 2023.godine.

Sa sobom, prilikom dolaska, kandidat treba da ponese i izvod iz matične knjige rođenih i broj obrazovnog identifikatora (oID broj).
PRIJAVE SE PRIMAJU DO 29. MARTA 2023. GODINE.

ONLINE PRIJAVA