JU Osnovna muzička škola "Mladen Pozajić"

Josipa Stadlera 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 444 234 / 212 410

JU Osnovna muzička škola "Mladen Pozajić" Sarajevo osnovana je Rješenjem Narodnog Odbora Grada Sarajeva 15.02.1950. godine kao Gradska Niža Muzička Škola. Dugo godina djelovala je kao jedina ovakva ustanova u Sarajevu. Škola je otvarala područna odjeljenja na širem području Grada od kojih su kasnije osnovane druge samostalne škole kao što su Osnovna muzička i baletska škola "Novo Sarajevo" i Osnovna muzička škola Ilidža. Do 1992. godine Škola je imala i nekoliko područnih odjeljenja u Zavodu za slijepu djecu – Neđarići. Od 1973. godine Škola mijenja naziv u Škola za osnovno muzičko obrazovanje i vaspitanje „Dr. Vojislav Vučković“, a od 1993. godine ima sadašnji naziv. Pored instrumentalnih odsjeka Škola otvara 1982. godine i Baletski odsjek.
Škola je za svoj rad dobila mnogobrojne nagrade i priznanja, a među njima su i Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva (1979.g.) kao i Općinska Povelja Općine Stari Grad Sarajevo (2005.). Danas Škola školuje učenike sa područja Općine Stari Grad i Centar. Školske 2007/2008 godine sa radom su počela i područna odjeljenja u Općini Vogošća za klavir, harmoniku i gitaru, a školske 2008/2009. otvoreno je novo odjeljenje za instrument violina. Do izgradnje namjenskog objekta ova odjeljenja privremeno rade u prostorijama O.Š."Mirsad Prnjavorac".

MISIJA I VIZIJA ŠKOLE

Misija škole je: pomoć učenicima da razviju svoje talente i adekvatno ih primjene u razvoju pozitivnih muzičkih, kulturnih i estetskih vrijednosti kroz cjeloživotno učenje.

Vizija

  • Škola savremenih kreativnih metoda kojim se oblikuje mladi čovjek
    spreman za daljnja profesionalna, obrazovna i životna iskušenja;
  • Škola koja je atraktivna i privlačna za veći broj učenika;
  • Mjesto gdje učenici i nastavnici javno prezentiraju svoje talente i postignuća;
  • Timski rad koji otvara mnoge mogućnosti;
  • Razmjena iskustava i podizanje kvaliteta rada;
  • Škola koja ima značajan uticaj na razvoj kulturnog života lokalne zajednice.

Raspored časova grupne nastave u školskoj 2016/2017. godini (matična škola)

Želite li saznati više?

Saznajte koji su odsjeci dostupni našim učenicima
ili pogledajte listu ovogodišnjih koncertnih aktivnosti.