VIJEĆE RODITELJA-ŠKOLSKA 2023/2024. GODINA

1. Saudin Sivro, predsjednik Vijeća roditelja
2. Imano Panjeta, zamjenik predsjednika Vijeća roditelja
2. Anja Haverić- zapisničar