ŠKOLSKI ODBOR:

  1. Almir Stefanović- predsjednik školskog odbora-predstavnik Ministarstva
  2. Suada Alispahić -član, predstavnik radnika
  3. Safija Šehović -član, predstavnik Općine Stari Grad
  4. Lejla Šepić- član, predstavnik roditelja

Pozivi za sjednice škoslkog odbora:

POZIV ZA 12. SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA

POZIV ZA 11. SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA

POZIV ZA 10. SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA

POZIV ZA 9. SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA

POZIV ZA 8. SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA

POZIV ZA 7. SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA

POZIV ZA 6. SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA

POZIV ZA 5. SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA