6. Slobomir internacionalno takmičenje-SIMC 2019. Bijeljina

22 maj 2019

Na VI Slobomir internacionalnom pijanističkom takmičenju održanom u Bijeljini od 16. – 19.5.2019.godine, naša učenica Matea Vujić u klasi prof. Marijane Perković osvojila je Specijalnu nagradu sa maksimalnih 100 bodova, zlatnu medalju i titulu pobjednice I kategorije.

Na VI Slobomir internacionalnom pijanističkom takmičenju održanom u Bijeljini od 16. – 19.5.2019.godine, naše učenice Hana Hadžibegić i Maja Tafro u klasi prof. Amele Arifhodžić osvojile su Prvu nagradu sa 98,50 bodova, zlatnu medalju i titulu pobjednica B kategorije klavirski duo.

Na VI Slobomir Internacionalno pijanističkom takmičenje SIMC – Bijeljina učenice iz klase prof Marijane Perković ostvarile su sljedeće rezultate:
Maša Vujić 1.nagrada 94 boda IIIa kategorija
Andrea Božinović 2.nagrada 82 boda II kategorija

Klasa Amela Arifhodżić
VI Slobomir Internacionalno muzičko takmičenje SIMC – Bijeljina
Hana Grebo 1.nagrada 94 boda I kategorija
Maja Tafro 2.nagrada 85 bodova II kategorija
Hana Hadžibegić 2.nagrada 81 bod I kategorija

Klasa Jasmina Đokić
VI Slobomir Internacionalno muzičko takmičenje SIMC – Bijeljina
Osman Hadžić 1.nagrada 94 boda IIIa kategorija