I Međunarodno takmičenje pijanista Istočno Sarajevo 2018

17 maj 2018

REZULTATI UČENIKA NAŠE ŠKOLE NA I Međunarodnom takmičenju pijanista Istočno Sarajevo 2018.

  Ime I prezime Inst. Kat. Nastavnik: Broj bodova:        Negrada:
1. Ena Čekić

Andrea Božinović

klavirski duo   I Marijana Perković

 

      98,00            PRVA

LAUREAT

2. Matea Vujić

Ivona Košavić

klavirski duo   I Marijana Perković

 

      95,00             PRVA