Konačni spisak primljenih učenika u prvi razred školske 2018/2018

31 aug 2018

Konačni spisak primljenih učenika u prvi razred školske 2018/2018. godine nakon provedenih majskih i augustovskih prijemnih ispita.

INSTRUMENT GITARA
UČENIK – KLASA
1. HUREMOVIĆ AJNA – ŽILIĆ DAVOR
2. KARIĆ EMA – ŽILIĆ DAVOR
3. OSMIĆ UMA – ŽILIĆ DAVOR
4. IBRAHIMOVIĆ LAMIJA – GAZIBARA-BAJRIĆ DEA
5. DELJKOVIĆ AMAL – GAZIBARA-BAJRIĆ DEA
6. FAZLINOVIĆ ENA – GAZIBARA-BAJRIĆ DEA
7. DURIĆ OMAR – GAZIBARA-BAJRIĆ DEA
8. HADŽIĆ ENA – GAZIBARA-BAJRIĆ DEA
9. KAREL ARMAN DEVISME – GAZIBARA BAJRIĆ DEA
10. PULJIĆ NOA – PADOVIĆ VESNA
11. KENOVIĆ ADA – PADOVIĆ VESNA
12. HEBIBOVIĆ DANIN – ALAGIĆ ADNAN
13. UZUNOVIĆ RIAD – ALAGIĆ ADNAN
14. SOFTIĆ EMA – ALAGIĆ ADNAN
15. POLIĆ MATEA – ALAGIĆ ADNAN
16. FEJZIĆ ALMA – ALAGIĆ ADNAN

INSTRUMENT VIOLINA
UČENIK – KLASA
1. IBRIĆ AMANI – DAMJANOVIĆ AMILA
2. KARAICA LUNA – ”
3. AVDAGIĆ HENA – ”
4. KLAJIĆ SOFIJA – ”
5. EFENDIĆ UMIHANA – ĐURĐEVIĆ DIJANA
6. HALILBAŠIĆ HANA – ĐURĐEVIĆ DIJANA
7. SPAHOVIĆ ESMA – HOLJAN ALIJA
8. OSMANOVIĆ ILHANA – ”

INSTRUMENT VIOLONČELO
UČENIK – KLASA
1. LINCENDER AVA – PELIDIJA DIJANA
2. SELVIĆ LAMIJA – ”
3. ŠEHOVIĆ TAJRA SIENA – ”
4. TASO EMINA – ”

INSTRUMENT FLAUTA

UČENIK – KLASA
1. RADMAN RENATA – TALAM LARISA
2. EŠPEK IDONI – ”
3. ZAJKOVIĆ SIBEL – ”
4. BAJROVIĆ LAMIJA – ”

INSTRUMENT KLARINET

UČENIK – KLASA
1. REDŽEPOVIĆ ENES – MAŠIĆ ADNAN
2. ČOLO NORA – ”
3. BOŠNJAKOVIĆ NEJLA – ”
4. BAJRAMOVIĆ BENJAMIN – ”

INSTRUMENT HARMONIKA

UČENIK – KLASA
1. SMAJLOVIĆ KERIM – BEĆAR ELVIS
2. BEGIĆ FARAH – ”
3. PIRALIĆ AZUR – ”
4. KURBEGOVIĆ ANNUR – ”
5. LEVENTA KERIM – BUŽIMKIĆ RAISA
6. SPAHIĆ-ŽIVKOVIĆ ALEN – ”
7. IBIŠI FARAH – ”

INSTRUMENT KLAVIR

UČENIK – KLASA

1. BEGIĆ LAMIJA- PERKOVIĆ MARIJANA
2. HADŽAGIĆ ENA – ”
3. SPAHIĆ UMA – HADŽISADIKOVIĆ DŽENANA
4. BUČO LEJLA – ”
5. KAVAZOVIĆ ALI – OSTOJIĆ NATAŠA
6. REŠIDBEGOVIĆ LEJLA – ”
7. HAVERIĆ ZANA – ”
8. MUJANOVIĆ ZANA – ”
9. BALIĆ AMINA – ”
10. OSIM SELIA – ”
11. DŽUHO EDINA – DUJMOVIĆ DAJANA
12. RAMLJAK IRA – MULABDIĆ NEDŽMIJA
13. TUNOVIĆ ILMA – ĐOKIĆ JASMINA
14. BAJRAMBAŠIĆ AJNA – ”
15. HASIĆ RUBINA – ”
16. ALIBEGOVIĆ NEJIRA – TOKAČA JASNA
17. POJSKIĆ NAĐA – ”
18. KACILA DJAN – ”
19. GRADAC MAŠA – KOBELJA ANA
20. IMAMOVIĆ MIA – ”
21. DIZDAR NORA – ”
22. GOGALIJA AJNA – ARIFHODŽIĆ AMELA
23. TANOVIĆ FARAH – ”
24. KAPETANOVIĆ ADA – ”
25. DREKOVIĆ FARAH – ”
26. JAHIĆ NOA – MIKETEK DARKO
27. ALAGIĆ BAKIR – ”
28. KURT SIN – BRAHIĆ IMANA
29. TALETOVIĆ ZARA – ”
30. VUKOVIĆ TARA – PECO SELMA
31. MULAOMEROVIĆ NORA – PECO SELMA
32. HADŽISELIMOVIĆ DALAL – MUJANOVIĆ DAMIR
33. ZEČEVIĆ AKIN ANUR – ”
34. ROVČANIN ASIJA – ”
35. OMERKIĆ AMAD – ”
36. FILIPOVIĆ ILAN – ”