Info i kontakt

Naziv škole: JU Osnovna muzička škola „Mladen Pozajić“Sarajevo
Osnivač škole: Kanton Sarajevo
Adresa: Josipa Štadlera broj 1
Općina: Stari Grad Sarajevo
Telefon/Fax: 033-44 42 34 / 033-21 24 10
Web stranica: www.omsmp.edu.ba

E-mail adrese:

Škola: omsmp@omsmp.edu.ba

Direktor: omsmp@omsmp.com.ba
Zbornica: omsnas@omsmp.com.ba
Sekretarijat: omstaj@omsmp.com.ba
Pedagog: omsped@omsmp.com.ba