Kostimirani Halloween koncert – Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti

29 okt 2021

Kostimirani Halloween koncert – Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti (saradnja sa udruženjeme Viva La Musica)

Dino Imran Mulahusić; Asja Ibrahimović; Leona Vidović; Imran Hrnjić; Emir Arnautović; Nej Mehmedović; Sara Glamočlija; Nea Šečerbegović; (Ana Kobelja)

Ajna Bučo; Ahmed Pelidija; Mesud Musić; Imran Šehalić; Alma Mujezin; Lamija Ligata (Dijana Pelidija)

Damir Hamidović; Esma Bašić; Dalala Hadžiselimović (Damir Mujanović)
Ivo Krajina; Ahmed Kozarić (Raisa Šehu)
Denijal Krvavac; Noa Puljić (Vesna Padović)
Idoni Ešpek; Nadin Đipa (Larisa Talam)