Moamer Balihodžić dobitnik nagrade “Avdo Smajilović”za najboljeg kompozitora u 2019.godini

11 mar 2020

05.februara u Gradskoj viječnici udruženje AMUS je dodijelilo nagrade svojim članovima .Nagradu “Avdo Smajilović”za najboljeg kompozitora u 2019.godini dobio je nastavnik naše škole Moamer Balihodžić za svoje djelo “Šapat šume”.