JU Osnovna muzička škola “Mladen Pozajić” Sarajevo osnovana je Rješenjem Narodnog Odbora Grada Sarajeva 15.02.1950. godine kao Gradska Niža Muzička Škola. Dugo godina djelovala je kao jedina ovakva ustanova u Sarajevu. Škola je otvarala područna odjeljenja na širem području Grada od kojih su kasnije osnovane druge samostalne škole kao što su Osnovna muzička i baletska škola “Novo Sarajevo” i Osnovna muzička škola Ilidža.

Do 1992. godine Škola je imala i nekoliko područnih odjeljenja u Zavodu za slijepu djecu – Neđarići. Od 1973. godine Škola mijenja naziv u Škola za osnovno muzičko obrazovanje i vaspitanje „Dr. Vojislav Vučković“, a od 1993. godine ima sadašnji naziv. Pored instrumentalnih odsjeka Škola otvara 1982. godine i Baletski odsjek.

Škola je za svoj rad dobila mnogobrojne nagrade i priznanja, a među njima su i Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva (1979.g.) kao i Općinska Povelja Općine Stari Grad Sarajevo (2005.). Danas Škola školuje učenike sa područja Općine Stari Grad i Centar. Školske 2007/2008 godine sa radom su počela i područna odjeljenja u Općini Vogošća za klavir, harmoniku i gitaru, a školske 2008/2009. otvoreno je novo odjeljenje za instrument violina.

Do izgradnje namjenskog objekta ova odjeljenja privremeno rade u prostorijama O.Š.”Mirsad Prnjavorac”.