Osnovna muzička škola
"Mladen Pozajić" Sarajevo

Matična škola i područno odjeljenje Vogošća

Saznajte više

„Muzika je otkriće veće od sve mudrosti i filozofije”

Ludwig van Beethoven

Mladen Pozajić

Rođen je u Županji 06.03.1905. godine, a umro je u Sarajevu 28.03.1979. godine. Od 1947. do 1963. u Sarajevu bio operni dirigent, od 1956. do ..

O školi

JU Osnovna muzička škola "Mladen Pozajić" Sarajevo osnovana je Rješenjem Narodnog Odbora Grada Sarajeva 15.02.1950. godine kao ..

Misija i vizija

Misija škole je pomoć učenicima da razviju svoje talente i adekvatno ih primjene u razvoju pozitivnih muzičkih, kulturnih i estetskih ..

Odjesci

Klavir, violina, violončelo, gitara, harmonika, flauta, klarinet, balet, solfeđo, hor, gudački orkestar ..

Video

Istaknuti video zapisi sa školskih takmičenja te drugih manifestacija na kojima je škola učestvovala

Završni koncert najuspješnijih učenika 2017/18

Završni koncert najuspješnijih učenika 2017/18. Sala Muzičke akademije Univerziteta u ..

Pogledaj

Koncert u ambasadi Republike Turske

Mladi umjetnici naše škole sa svojim orkestrom uveličali su svečanost povodom dana ..

Pogledaj