Posjeta gradonačelnika Sarajeva našoj školi

09 jan 2020

31.decembra u 15:00 sati našu školu je posjetio gradonačelnik Sarajeva gospodin Skaka Abdulah.Tom prilikom školi je donirao violinu i flautu,a u znak zahvalnosti,učenici škole Merjem Sidran(Kovač Nejra),Sibel Zajković(Larisa Talam),Kenan Mulivić(Enisa Mujabašić),Neira Drljević i Farah Fazlibegović(Davor Žilić) su mu priredili prigodan koncert.