Interno prijavljivanje korupcije u JU Osnovna muzička škola “Mladen Pozajić” Sarajevo

Na osnovu člana 35. Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službeni novine Kantona Sarajevo“ broj 35/22 i 44/22), JU Osnovna muzička škola “Mladen Pozajić” Sarajevo je usvojila Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije u JU Osnovna muzička škola “Mladen Pozajić” Sarajevo.

Obrazac za prijavu korupcije može se preuzeti na ovoj stranici u dijelu ispod teksta.

Prijava se može podnijeti putem protokola, putem pošte, putem elektronske pošte (e-mail), ili online sistema za prijavu korupcije na službenoj internet stranici JU Osnovne muzičke škole “Mladen Pozajić” Sarajevo (http://www.omsmp.edu.ba), putem sandučeta za prijavu sa naznakom “ZA PRIJAVU KORUPCIJE” u prostorijama škole:

JU Osnovna muzička škola “Mladen Pozajić” Sarajevo
ul. Josipa Štadlera br. 1
71 000 Sarajevo

Napomena: Zabranjena je zloupotreba prijavljivanja korupcije, u skladu sa članom 46. Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevu (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 35/22 i 44/22).

OBRAZAC ZA PRIJAVU KORUPCIJE – KLIKNITE NA LINK ZA PREUZIMANJE

https://omsmp-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/prijavi_korupciju_omsmp_edu_ba/EUvM2oBmDntPn1Ksoqj6ZmEBhGEeha_kYwm-3KbiBnTvFg?e=H65e2B

ONLINE OBRAZAC ZA PRIJAVU KORUPCIJE

  Lični podaci podnosioca prijave:

  Podnosilac prijave koji želi ostati anoniman, ne mora upisivati lične podatke osim kontakt podataka u svrhu obavještavanja ili eventualnog traženja dodatnih informacija.


  Podaci o licu na koje se prijava odnosi:


  Detaljan opis slučaja

  Opišite detaljno situaciju u kojoj smatrate da je došlo do djela korupcije (opis radnje ili ponašanja koje se prijavljuje kao korupcija, uz navođenje konkretnih činjenica i okolnosti iz kojih proizilazi sumnja prijavitelja da je izvršena korupcija)

  Dostavljanje dokaza

  Molimo navedite dokaze kojim se, prema Vašoj procjeni, mogu potvrditi navodi iz prijave (npr. dokumenti; svjedoci, predmeti i sl.:

  Ukoliko posjedujete bilo kakve pisane i/ili materijalne dokaze, molimo da ih dostavite: