Prijem u Općini Stari Grad za najuspješnije učenike i nastavnike

30 jun 2021

Prijem u Općini Stari Grad za najuspješnije učenike i nastavnike u 2020/2021.školskoj godini koji je upriličio općinski načelnik Ibrahim Hadžibajrić.

Suana Babić (klasa Raisa Šehu)
Merjem Sidran (klasa Nejra Kovač)