RASPORED SMIJENA NASTAVNIKA U ŠKOLSKOJ 2021/2022. GODINI

30 aug 2021
PONEDELJAK I SRIJEDA (prije podne)

UTORAK I ČETVRTAK (poslije podne)

  PONEDELJAK I SRIJEDA (poslije podne)

UTORAK I ČETVRTAK (prije podne)

NASTAVNIK: Broj sobe: NASTAVNIK:
Perković Marijana

Hadžisadiković Dženana

           3

           3a

Mulabdić Nedžmija
Mašić Adnan            5 Talam Larisa
Arifhodžić Amela            6 Tokača Jasna
Bećar Elvis            7 Šehu Raisa
Pelidija Dijana            8 Đurđević Dijana
Brahić Imana           12 Ostojić Nataša
Kobelja Ana           13 Perković Ivan
Žilić Davor           14 Padović Vesna
Holjan Alija           17 Kovač Nejra
Terović Alisa           18 Mujanović Damir
Miketek Darko           19 Đokić Jasmina
Nuspahić Aladin           20 Gazibara Bajrić Dea

 

NAPOMENA: Do izrade zvaničnog rasporeda časova na instrumentalnim odsjecima nastavnici će raditi u sljedećim terminima:

PRIJE PODNE od 09:00 do 13:00
POSLIJE PODNE od 14:00 do 18:00

Nastava solfeđa,klasičnog baleta i skupnog muziciranja će se odvijati po rasporedu grupne nastave.