Raspored smjena nastavnika u školskoj 2018/2018

31 aug 2018
PONEDELJAK I ČETVRTAK (poslije podne)

UTORAK I PETAK (prije podne)

  PONEDELJAK I ČETVRTAK (prije podne)

UTORAK I PETAK (poslije podne)

NASTAVNIK: Broj sobe: NASTAVNIK:
Perković Marijana

Hadžisadiković Dženana

           3

           3a

Mulabdić Nedžmija
Jusić Mirela            4 Milić Gordana
Mašić Adnan            5 Talam Larisa
Arifhodžić Amela            6 Tokača Jasna
Bećar Elvis            7 Bužimkić Raisa
Pelidija DIjana            8 Đurđević Dijana
Brahić Imana           12 Ostojić Nataša (Marijanović Sabina)
Kobelja Ana           13  Tucaković Lejla (Peco Selma)
Žilić Davor           14 Padović Vesna
Holjan Alija           17 Damjanović Amila
Terović Alisa           18 Mujanović Damir
Miketek Darko           19 Đokić Jasmina
Alagić Adnan           20 Gazibara Bajrić Dea

NAPOMENA: Do izrade zvaničnog rasporeda časova na instrumentalnim odsjecima nastavnici će raditi u sljedećim terminima:

PRIJE PODNE od 08:00 do 13:00
POSLIJE PODNE od 14:00 do 19:00
Nastava solfeđa,klasičnog baleta i skupnog muziciranja će se odvijati po rasporedu grupne nastave