Raspored smjena nastavnika

04 sep 2023
PONEDELJAK I SRIJEDA(prije podne)

UTORAK I ČETVRTAK (poslije podne)

  PONEDELJAK I SRIJEDA (poslije podne)

UTORAK I ČETVRTAK (prije podne)

NASTAVNIK:    Broj    ..sobe: NASTAVNIK:
Perković Marijana

Hadžisadiković Dženana

        3

       3a

Delimustafić Nadija
Mašić Adnan         5 Talam Larisa
Arifhodžić Amela         6 Tokača Jasna
Bećar Elvis          7 Šehu Raisa
Pelidija Dijana

Dervišević Anela

         8 Đurđević Dijana
Brahić Imana         12 Ostojić Nataša
Kobelja Ana         13 Perković Ivan
Haskić Azra         14 Padović Vesna
Holjan Alija         17 Kovač Nejra
Terović Alisa         18 Mujanović Damir
Miketek Darko         19 Đokić Jasmina
Nuspahić Aladin         20 Gazibara Bajrić Dea