ŠKOLSKI ODBOR:

  1. Almir Stefanović- predsjednik školskog odbora-predstavnik Ministarstva
  2. Suada Alispahić -član, predstavnik radnika
  3. Safija Šehović -član, predstavnik Općine Stari Grad
  4. Lejla Šepić- član, predstavnik roditelja