2. Međunarodno pijanističko takmičenje Istočno Sarajevo 2019.

28 maj 2019
  Ime I prezime Inst. Kat. Nastavnik: Broj bodova:        Negrada:
1. Andrea Božinović klavir  II Marijana Perković      86,75          DRUGA
2. Merjem Ćatić klavir  II Nedžmija Mulababdić      83,75          DRUGA