Akoredeon Art plus 10. Internacionalni festival harmonike I.Sarajevo 2019.

28 maj 2019
  Ime I prezime Inst. Kat. Nastavnik: Broj bodova:        Negrada:
1. Kenan Mulović harmonika  III Enisa Mujabašić      87,80          DRUGA