XXII FEDERALNO TAKMIČENJE BIHAĆ 2019.

05 maj 2019
  Ime I prezime Inst. Kat. Nastavnik: Broj bodova:        Negrada:
1. Una Subotić flauta   III Larisa Talam       90,75            PRVA
2. Suana Babić harmonika    I Raisa Bužimkić       87,40           DRUGA
3. Lara Mateescu flauta   III Larisa Talam       86,75           DRUGA
4. Harun Bosnić gitara    I Aladin Nuspahić       86,00           DRUGA
5. Ena Hadžić gitara    I Dea Gazibara-Bajrić       84,00           DRUGA
6. Neira Drljević gitara   II Davor Žilić       83,67           DRUGA
7. Farah Fazlibegović gitara   II Davor Žilić       82,33           DRUGA
8. Nedim Bilajac gitara   III Aldin Nuspahić       79,67           TREĆA
9. Adna Uščuplić gitara   II Davor Žilić       79,33           TREĆA
10. Hamza Šehić harmonika   III Raisa Bužimkić       76,20            TREĆA
11. Nadin Đipa flauta    I Larisa Talam       75,00            TREĆA
12. Emir Ahmetović harmonika   III Raisa Bužimkić       73,00            TREĆA
13. Faruk Đonko harmonika    II Elvis Bećar       72,00            TREĆA