SARAJEVO INTERNATIONAL GUITAR FESTIVAL SARAJEVO 2019.

28 maj 2019
  Ime I prezime Inst. Kat. Nastavnik: Broj bodova:        Negrada:
1. Nedim Bilajac gitara    I Aladin Nuspahić       89,90            DRUGA