XX Federalno takmičenje Čitluk 2017 – OMSMP

07 jun 2017

Rezultati učenika naše škole sa XX Federalnog takmičenja Čitluk 2017

  Ime I prezime Inst. Kat. Nastavnik: Broj bodova: Nagrada:
1. Hana Smajić violina   II Amila Damjanović     100,00      SPECIJALNA
2. Nejla Krečo klavir Pre. Sabina Marijanović        98,75           PRVA
3. Aida Lemešević violina    I Dijana Đurđević        98,55           PRVA
4. Tarik Hadžić klavir    I Sabina Marijanović        98,00           PRVA
5. Andrea Božinović klavir    I Marijana Perković        97,25           PRVA
6. Lana Pokrklić v.celo Pre. Dijana Pelidija        97,00           PRVA
7. Adrian Mišić klavir    I Darko Miketek        96,75           PRVA
8. Sarah Mulić klavir    I Nataša Ostojić        96.50           PRVA
9. Osman Hadžić klavir   II Jasmina Đokić         95,50           PRVA
10. Šejma Kolar v.celo Pre. Dijana Pelidija         93,67           PRVA
11. Hana Grebo klavir    I Amela Arifhodžić         93,25           PRVA
12. Uma Atifa Maira Kurt kavir    I Sabina Marijanović         92,75           PRVA
  Maša Vujić klavir   II Marijana Perković         92,75           PRVA
14. Ismihan Mešić violina Pre. Alija Holjan         91,50           PRVA
15. Ena Čekić klavir   I Marijana Perković         91,00           PRVA
  Edvin Zametica klavir   II Darko Miketek         91,00           PRVA
  Iman Hadžić klavir   III Jasmina Đokić         91,00           PRVA
18. Lejla Sajra Ramović klavir   I Nataša Ostojić         90,75           PRVA
19. Kanita Babović klavir   II Jasna Tokača         90,67           PRVA
20. Harun Čovčić klavir   III Jasna Tokača         88,67           DRUGA
21. Adela Muminhodžić v.celo   III Dijana Pelidija         88,25           DRUGA
22. Zara Pandur v.celo    I Dijana Pelidija         87.00           DRUGA
23. Merima Peljto v.celo   II Dijana Pelidija         86,67           DRUGA
24. Annur Mešić klavir   I Damir Mujanović         86,50           DRUGA
25. Merjem Sidran violina Pre. Nejra Kovač         86,00           DRUGA
26. Ervin Macić klavir   II Ana Kobelja         85,25           DRUGA
27. Hana Ademagić klavir   I Alisa Halilović         85,00           DRUGA
28. Muhamed Džinalić v.celo  II Dijana Pelidija          84,33           DRUGA
29. Kanita Lojić violina Pre. Nejra Kovač          83,50           DRUGA
30. Nerina Pajić violina    I Dijana Đurđević          83,25           DRUGA
31. Hannah Muharemović klavir    I Jasna Tokača          81,50           DRUGA
32. Maša Garić v.celo    I Dijana Pelidija          81,00           DRUGA
33. Hena Jašarević klavir   III Ana Kobelja          78,67            TREĆA
34. Hena Čuturić klavir   II Nedžmija Mulabdić          75,00            TREĆA
35. Merjem Čatić klavir    I Nedžmija Mulabdić          74,00            TREĆA
36. Hanan Filipović klavir   II Damir Mujanović          71,25            TREĆA
37. Hanan Smailbegović klavir   II Selma Peco          66,00           POHVALA
38. Maja Tafro Klavir   II Amela Arifhodžić          65,75           POHVALA

 

SPECIJALNE NAGRADE: 1

PRVE NAGRADE: 18

DRUGE NAGRADE: 13

TREĆE NAGRADE: 4

POHVALE: 2