XXI OTVORENO FEDERALNO TAKMIČENJE MUZIKE TRAVNIK 2018

24 apr 2018

UKUPNI REZULTATI UČENIKA I NASTAVNIKA JU OMŠ MLADEN POZAJIĆ SA XXI OTVORENOG FEDERALNOG NATJECANJA/TAKMIČENJA UČENIKA I STUDENATA GLAZBE/MUZIKE TRAVNIK I N.TRAVNIK ODRŽANOG OD 16 DO 20. APRILA/TRAVNJA 2018. GODINE

2 SPECIJALNE nagrade
13 I nagrada
16 II nagrada
6 III nagrada
1 pohvala

R.BR   IME I PREZIME INSTRUMENT KAT NASTAVNIK BROJ BODOVA NAGRADA NAPOMENA
1.   Aida Lemešević

  Osman Hadžić

gudački ansambl

violina+klavir

  II Dijana Đurđević

Jasmina Đokić

 

         100

 

SPECIJALNA

 

 

2.   Lara Mateescu

  Una Subotić

duvački/puhački ansambli    I Larisa Talam  

      100

 

SPECIJALNA

 
3.   Osman Hadžić

  Rijad Kučuk

klavir/glasovir

četvororučno

   II Jasmina Đokić

Jasna Tokača

 

        97,40

 

    PRVA

 
4.   Matea Vujić

  Ivona Košavić

klavir/glasovir

četvororučno

   I Marijana Perković  

        96,40

 

    PRVA

 
5.   Harun Čovčić

  Iman Hadžić

klavir/glasovir

četvororučno

  III Jasna Tokača

Jasmina Đokić

 

        95,17

 

     PRVA

 
6.   Hana Ćatibović

 

  Maša Vujić

klavir/glasovir

četvororučno

   II Dženana Hadžisadiković

Marijana Perković

 

        94,60

 

    PRVA

 
7.   Hana Smajić

  Petra Bubalo

  Ivan Krajtmajer

gudački ansambl

2violine+klavir

  III Amila Damjanović

Sabina Marijanović

 

        94,50

 

     PRVA

 
8.   Aiša Pelidija

  Lana Pokrklić

  Šejma Kolar

  Perra Žontar

gudački ansambl

3 v.celo+klavir

   I Jasmina Đokić

Dijana Pelidija

 

 

        93,75

 

 

    PRVA

 
9.   Nidal Starhonić

  Hamza Šehić

  Ajdin Zembo

  Ahmed Alijagić

  Emir Ahmetović

  Kemal Čaušević

  Faruk Đonko

  Pablo Devisme

  Samir Dedajić

  Luka Gajić

orkestar harmonika    I Raisa Bužimkić

Elvis Bećar

 

 

 

 

 

93,17

 

 

 

 

 

  PRVA

 
10.   Ajša Sefić

  Uma Smajlović

klavir/glasovir

četvororučno

   I Jasmina Đokić

Sabina Marijanović

 

        92,00

 

    PRVA

 
11.   Merjem Ćatić

  Hannah Muharemović

klavir/glasovir

četvororučno

   II Nedžmija Mulabdić

Jasna Tokača

 

        91,20

 

    PRVA

 
    Uma Smajlović

  Tarik Hadžić

klavir/glasovir

četvororučno

   I Sabina Marijanović  

        91,20

 

    PRVA

 
13.   Ena Čekić

  Andrea Božinović

klavir/glasovir

četvororučno

   II Marijana Perković  

        90,60

 

     PRVA

 
14.   Ida Alibegović

  Lana Pokrklić

gudački ansambl

v.celo+klavir

   I Ana Kobelja

Dijana Pelidija

 

        90,50

 

     PRVA

 
15.   Šejma Kolar

  Hana Grebo

gudački ansambl

v.celo+klavir

   I Dijana Pelidija

Amela Arifhodžić

 

        90,00

 

     PRVA

 
16.   Amila Čengić

  Zlatan Ljutika

gitarski

ansambli

  III Vesna Padović  

        89,60

 

   DRUGA

 
17.   Una Subotić

  Nerina Pajić

  Maša Vujić

nestandardni ansambl

flauta+violina+klavir

   I Larisa Talam

Dijana Đurđević

Marijana Perković

 

        88,70

 

   DRUGA

 
18.   Hena Jakupović

  Darian Damadžić

gitarski ansambli    I Vesna Padović  

        88,60

 

   DRUGA

 
19.   Pierre Bennett

  Hanan Smailbegović

klavir/glasovir

četvororučno

  III Damir Mujanović

Selma Peco

 

        88,33

 

    DRUGA

 
20.   Dalila Zuko

  Lamija Ligata

gudački ansambl

2 v.cela

   I Dijana Pelidija  

        88,00

 

   DRUGA

 
21.   Nejla Krečo

  Danijal Marijanović

klavir/glasovir

četvororučno

   I Sabina Marijanović

Jasmina Đokić

 

        87,60

 

   DRUGA

 
22.   David Đurić

  Tarik Hadžić

klavir/glasovir

četvororučno

   I Damir Mujanović

Sabina Marijanović

 

        86,80

 

   DRUGA

 
23.   Israel Irby

  Iman-Lena Šurković

gitarski

ansambli

  II Dea Gazibara Bajrić  

        85,75

 

   DRUGA

 
24.   Asja Idrizović

  Mila Mosca

klavir/glasovir

četvororučno

   II Selma Peco  

        83,60

 

    DRUGA

 
25.   Mahdi Ćerimagić

  Lana Hadžić

klavir/glasovir

četvororučno

   II Ana Kobelja  

        83,40

 

    DRUGA

 
26.   Ilma Mujezin

  Mak Efendić

duvački/puhački ansambli    II Adnan Mašić  

        82,50

 

     DRUGA

 
27.   Davud Ćeman

  Naida Bakšić

klavir/glasovir

četvororučno

   I

 

Ana Kobelja

Darko Miketek

 

        82,40

 

    DRUGA

 
   Amina Šalaka

 Gaia Mosca

gitarski ansambli    I Dea Gazibara Bajrić  

        82,40

 

   DRUGA

 
29.   Merjem Ćatić

  Hana Čuturić

klavir/glasovir

četvororučno

   II Nedžmija Mulabdić  

        82,00

 

    DRUGA

 
30.   Nađa Pandžić

  Emina Ćirković

klavir/glasovir

četvororučno

   I Ana Kobelja  

        81,40

 

    DRUGA

 
31.   Merima Peljto

  Sara Alađuz

gudački ansambl

v.celo+klavir

  III Dijana Pelidija

Selma Peco

 

        80,25

 

    DRUGA

 
32.   Sara Bilić

  Faruk Pojskić

duvački/puhački ansambli    I Adnan Mašić      

        77,75    

 

    TREĆA

 
33.   Džejla Subašić

  Nejra Delić

klavir/glasovir

četvororučno

  III Jasna Tokača

Jasmina Đokić

 

        77,67

 

    TREĆA

 
34.   Hamza Šaković

  Hana Hadžibegić

klavir/glasovir

četvororučno

   I Amela Arifhodžić  

        77,60

 

    TREĆA

 
35.   Lejla Dilberović

  Majra-Rija Subašić

klavir/glasovir

četvororučno

   I Nedžmija Mulabdić

Selma Peco

 

        72,40

 

    TREĆA

 
36.   Anastasija Ferraby

  Kanita Babović

gudački ansambl

violina+klavir

  III Nejra Kovač

Ana Kobelja

 

        71,75

 

    TREĆA

 
37.   Merima Peljto

  Ena Kadribašić

  Anja Tanić

  Zara Pandur

gudački ansambl

4 v.cela

  III Dijana Pelidija  

 

        70,25

 

 

    TREĆA

 
38.   Hanan Pokrklić

  Ivan Krajtmajer

klavir/glasovir

četvororučno

  III Sabina Marijanović  

       68,20

 

  POHVALA