Upis učenika u prvi razred za školsku 2018/2019. godinu

26 apr 2018

Na osnovu člana 43 Zakona o osnovnm odgoju i obrazovanju, članova 20.,21.23., 91. I 100. Pravila škole objavljuje se poziv za UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU.

Termini prijemnih ispita:

– 09.05.2018. god. (srijeda) od 18:00 do 20 :00 sati
– 16.05.2018. god. (srijeda) od 18:00 do 20:00 sati

Prijemni ispiti održat će se u prostorijama škole u ulici Josipa Štadlera br. 1
na slijedeće instrumente (odsjeke):

klavir, gitara, harmonika, violina, violončelo, flauta i klarinet

Na instrumentalne odsjeke se mogu upisati učenici koji u školskoj 2017/2018. godini pohađaju III razred osnovne škole, izuzetno talentirani učenici mogu se upisati i ranije. Na prijemnom ispitu se provjerava muzikalanost, muzička memorija i osjećaj za ritam. Prijave se predaju kod pedagoga škole svaki radni dan do 16:00 sati, a najkasnije dan prije odabranog termina.

Uz prijavu treba dostaviti rodni list.

Direktor škole
Mustafa Mujbegović, prof.