UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

04 maj 2020

Na osnovu člana 57. stav 5 Zakona o osnovnm odgoju i obrazovanju, (Službene novine KS br.23/17, 33/17 i 30/19) vrši se UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU U MATIČNU ŠKOLU I PODRUČNO ODJELJENJE U VOGOŠĆI.

Prijemni ispiti održat će se u za sljedeće instrumente (odsjeke):

klavir, gitara, harmonika, violina, violončelo, flauta i klarinet – matična škola
klavir, gitara, harmonika i violina – područno odjeljenje škole u Vogošći

Na instrumentalne odsjeke se mogu upisati učenici koji u školskoj 2019/2020. godini pohađaju III razred osnovne škole, izuzetno talentirani učenici mogu se upisati i ranije. Na prijemnom ispitu se provjerava muzikalanost, muzička memorija i osjećaj za ritam .

Obzirom na trenutnu situaciju, proglašenja pandemije COVID-19 u Kantonu Sarajevo i mjerama nadleležnih koje su poduzete radi zaštite stanovništva, prijemni ispit se prilagođava datim okolnostima. Obrazac za prijavu prijemnog ispita nalazi se na web stranici škole www.omsmp.edu.ba, u glavnom meniju pod nazivom „PRIJAVA ZA PRIJEMNI ISPIT 2020“ i na početnoj stranici ispod glavnog menija(svi podaci u prijavi se odnose na podatke prijavljenog kandidata) .

Nakon popunjene forme, pritiskom na dugme POŠALJI Vaša prijava će biti uspješna. Potvrdni mail o prijemu prijave će Vam biti automatski poslan na mail adresu koju ste upisali prilikom popunjavanja online prijave. Pedagog škole će blagovremeno obavjestiti sve podnosioce prijava kada će moći u prostorijama matične škole, Josipa Štadlera br.1 i područnom odjeljenju naše škole u Vogošći, Jošanička br.51, u zavisnosti od razvoja gore pomenute situacije, pristupiti prijemnom ispitu. Sa sobom kandidati treba da ponesu i rodni list.
Sva obavještenja će se nalaziti i na službenoj stranici škole.

PRIJAVE SE PRIMAJU OD 04. DO 29. MAJA 2020. GODINE