VII Kongres Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH

24 okt 2021

Ivo Kraina i Ahmed Kozarić III razred klasa Raisa Šehu

Kerim Smajlović V razred klasa Elvis Bećar
Kenan Mulović VI razred klasa Enisa Mujabašić, Elvis Bećar