VIJEĆE RODITELJA-ŠKOLSKA 2022/2023. GODINA

1. Saudin Sivro, predsjednik Vijeća roditelja
2. Malik Suljević, zamjenik predsjednika Vijeća roditelja
2. Lejla Šepić- zapisničar