Dan škole i 72 godine postojanja

23 maj 2022

Jučer smo proslavili naš Dan škole i 72 godine postojanja. Prošle su 2 godine otkako smo zadnji put imali ovako veliki, javni svečani koncert. Baš zbog toga što se nismo vidjeli toliko dugo, podsjetit ćemo vas na historijat naše škole i važnost njenog postojanja za sve nas, kao i društvo u cjelini.

JU Osnovna muzička škola „Mladen Pozajić“ osnovana je Rješenjem Narodnog Odbora Grada Sarajeva 15.02.1950. godine kao Gradska Niža Muzička Škola. Dugo godina djelovala je kao jedina ovakva ustanova u Sarajevu. Škola je otvarala područna odjeljenja na širem području grada, od kojih su kasnije osnovane druge samostalne muzičke škole kao što su Osnovna muzička i baletna škola „Novo Sarajevo“ i Osnovna muzička škola “Ilidža”. Od 1973. godine Škola mijenja naziv u Škola za osnovno muzičko obrazovanje i vaspitanje „Dr.Vojislav Vučković“, a od 1993. godine ima sadašnji naziv. Pored instrumentalnih odsjeka, nađa škola 1982. godine otvara i Baletski odsjek.

Za svoj rad dobila je mnogobrojne nagrade i priznanja, a među njima i Šestoaprilsku nagradu Grada Sarajeva (1970 g.) kao i Općinsku povelju Općine Stari Grad Sarajevo (2005.g.).
Školske 2007/2008. godine sa radom je počelo i područno odjeljenje u Općini Vogošća, i to sa Odjecima za klavir, harmoniku i gitaru, a školske 2008/2009. otvoreno je novo odjeljenje za instrument violinu.

U školskoj 2021/2022.godini školu pohađa 441 učenik raspoređen u 14 klasa klavira, 5 klasa gitare, 4 klase violine, 2 klase violončela, 3 klase harmonike, 1 klasu flaute, 1 klasu klarineta i 2 klase klasičnog baleta sa 36 nastavnika (5 nastavnika radi grupnu nastavu solfeđa i hora i orkestra).

Smješteni u srcu Općine Stari Grad, kao najstarija osnovna muzička škola u Bosni i Hercegovini, kao kolektiv nastojimo da zadržimo vodeću ulogu u kulturno-obrazovnoj djelatnosti obrazovanja naših najmlađih članova društvene zajednice, te da im kroz muziku omogućimo zdravo i sigurno odrastanje, obrazovanje i odgoj.