DOPUNSKI UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU

22 aug 2019

JU OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA „MLADEN POZAJIĆ“ SARAJEVO Na osnovu člana 43 Zakona o osnovnm odgoju i obrazovanju, članova 20.,21.23., 91. I 100. Pravila škole objavljuje se poziv za DOPUNSKI UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU.

Termin prijemnog ispita: 28.08.2019. god. (srijeda) od 12:00 do 13:00 sati .

Prijemni ispiti održat će se u prostorijama škole u ulici Josipa Štadlera br. 1 na slijedeće instrumente (odsjeke): harmonika, klavir, violina, klarinet, gitara i klasični balet.

Na instrumentalne odsjeke se mogu upisati učenici koji u školskoj 2018/2019. godini pohađaju III razred osnovne škole, izuzetno talentirani učenici mogu se upisati i ranije. Na prijemnom ispitu se provjerava muzikalanost, muzička memorija i osjećaj za ritam . Prijave se predaju kod pedagoga škole 26. i 27. augusta do 14:00 sati. Uz prijavu treba dostaviti rodni list.