Internacionalni festival muzike “Skala” Brčko 2019

20 jun 2019

Nedim Bilajac IV kategorija gitara (klada Aladin Nuspahić) I nagrada 90,00 poena
Ena Hadžić I kategorija gitara (klasa Dea Gazibara-Bajrić) II nagrada 80,33 poena