Konkurs za prijem radnika na upražnjena radna mjesta na određeno vrijeme

02 aug 2021

Na osnovu člana 94. a u vezi sa članom 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ( „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:23/17,33/17,30/19 i 34/20), člana 9. Pravilnika o radu JU OMŠ“ Mladen Pozajić“, a u vezi sa članom 100 Pravila JU OMŠ „ Mladen Pozajić“, člana 4. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama čiji je osnivač Kanton Sarajevo ( „Službene novine Kantona Sarajevo, broj:29/21), odluke Školskog odbora JU OMŠ“ Mladen Pozajić“ broj: 01-1-300/21.,od 28.07.2021.,Saglasnosti ministrice za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo broj: 11-30-25558-1 od 19.07.2021., za pozicije u JU OMŠ„ Mladen Pozajić“ direktor JU OMŠ „Mladen Pozajić“ objavljuje sljedeći konkurs za prijem radnika na upražnjena radna mjesta na određeno vrijeme u školskoj 2021/2022. godini.

VIŠE DETALJA VEZANIH ZA KONKURS MOŽETE POGLEDATI NA SLJEDEĆEM LINKU: Konkurs za prijem radnika na upražnjena radna mjesta na određeno vrijeme