Održan je prvi online koncert učenika naše škole

15 apr 2020

10.4.2020. u 18h održan je prvi online koncert u našoj školi. Nazvali smo ga Mali koncert na Veliki petak. Koristili smo aplikaciju Teams tako da su koncertu prisustvovali samo izvođači, njihovi nastavnici, direktor škole, kao i ukućani svih navedenih. Što se programa tiče, bilo je 10 tačaka, a sve nas je ugostila i kroz program vodila prof. Raisa Bužimkić.
Program:

1. Dino Idrizović I razred- “Turski marš”, W.A.Mozart
klasa: Damir Mujanović

2. Uma Čizmić I raz.- “Concertino G dur 1. stav”, P. Nikolić
klasa: Nejra Kovač

3. Zana Haverić II raz.- “Sonatina G-dur”, J.Haydn
klasa: Nataša Ostojić

4. Ena Ahać V raz.- “Venecijanska gondolijera”, F. Mendelssohn
klasa: Nataša Ostojić

5. Nedim Bilajac V raz.- “Preludij br. 1”, Heitor Villa-Lobos
klasa: Aladin Nuspahić

6. Suana Babić II raz.- “Put kozaka”, Ukrajinska narodna
klasa: Raisa Bužimkić

7. Ajša Sefić III raz.- “Sarabanda”, Cipoli
klasa: Jasmina Đokić

8. Ena Hadzic II raz.- “Alman”, R. Johnson
klasa: Dea Gazibara-Bajrić

9. Kerim Smajlović II raz.- “Španski valcert”, Willy Meyer
klasa: Elvis Bećar

10. Adrian Mišić IV raz.- “Dvoglasna invencija br. 1 C-dur”, J.S.Bach
klasa: Darko Miketek