Održan Novogodišnji koncert za male školarce

03 feb 2019

Udruženje za kreativni rast i razvoj djece i omladine ,, Viva la Musica” Sarajevo u saradnji sa OMŠ Mladen Pozajić i OMBŠ Novo Sarajevo je u decembru 2018. godine održao Novogodišnji koncert za male školarce u prostorijama OMŠ Mladen Pozajić.

Gosti koncerta su bili dječica iz UPPDR ,,Čarobna kućica” i učenici l1 razreda OŠ ,,Safvet-beg Bašagić”, kojima su mali učesnici i njihovi profesori prestavili sve instrumente: klavir, flautu, harmoniku, gitaru, violinu i violoncello i odsvirali razne kompozicije. Koncert je vodila crvenokosa Baka Mraz, a dječica su se sa osmjehom i razmišljanjem koji im se instrument najviše svidio, veoma zabavila.