ONLINE SEMINAR ZA GUDAČE

27 mar 2021

27.03.2021. ONLINE SEMINAR ZA GUDAČE (predavač Violeta Smajlović Huart)

Učestvovali učenici:

Sidran Merjem VI i Piralić Zana I (klasa Kovač Nejra)
Učestvovali nastavnici:
Kovač Nejra i Svraka Samra