Otvaranje područnog odjeljenja naše škole u Vogošći

05 okt 2018

U srijedu 03.oktobra upriličena je svečanost povodom otvaranja područnog odjeljenja naše škole u Vogošći. Svečanosti su prisustvovali Ministar za obrazovanje ,nauku i mlade Kantona Sarajevo gospodin Kazazović Elvir, Načelnik Općine Vogošća gospodin Smajić Edin, predstavnici Turske ambasade u Bosni i Hercegovini, direktorica Osnovne škole Mirsad Prnjavorac gospođa Salčin Sabiha, bivši direktor Osnovne muzičke škole Mladen Pozajić gospodin Kulenović Bakir, sadašnji direktor gospodin Mustafa Mujbegović, pedagog Osnovne muzičke škole Mladen Pozajić Mandra Ajla, nastavnici Osnovne muzičke škole Mladen Pozajić Balihodžić Moamer, Hufnagl Sanda, Ibričević Enes, Mujabašić Enisa, Kovač Nejra, Đurđević Dijana, Tokača Jasna, Bužimkić Raisa i Šabić Adela kao umjetnički saradnik, nastavno osoblje Osnovne škole Mirsad Prnjavorac, roditelji i učenici.

Upriličen je i svečani koncert na kojem su učestvovali učenici Muharemović Hannah- klavir, Šehić Hamza-harmonika i Lemešević Aida-violina i vokalna grupa iz Osnovne škole Mirsad Prnjavorac pod vodstvom nastavnika Taindžić Mithata.

Poslije koncerta izvršen je obilazak prostorija škole u kome su predstavnici ministarstva i općine upoznati sa dosadašnjim aktivnostima na opremanju škole i budućim planovima daljeg razvoja ove kulturno – obrazovne ustanove. Načelnik općine Vogošća gospodin Smajić Edin i direktor Osnovne muzičke škole gospodin Mujbegović Mustafa su potpisali ugovor kojim Općina Vogošća prebacuje finansijska sredstva Osnovnoj muzičkoj školi Mladen Pozajić namjenjena za postavljanje bine u koncertnu salu škole, kako bi koncertna aktivnost učenika škole bila podignuta na jedan viši nivo.