Pozivnica na koncert povodom 68. godišnjice postojanja i rada škole

09 maj 2018

Ljubazno Vas pozivamo na koncert povodom 68. godišnjice postojanja i rada škole koji se organizuje u okviru kulturnih manifestacija obilježavanja dana Općine Stari Grad.

Petak, 11. maj 2018. godine, 19:00 sati u Domu oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Zelenih beretki 2, Sarajevo.