Prijemni ispiti održat će se za sljedeće instrumente (odsjeke):

MATIČNA ŠKOLA
klavir, gitara, harmonika, violina, flauta i klarinet

PODRUČNO ODJELJENJE ŠKOLE U VOGOŠI
klavir,gitara,harmonika,violina

Na prijemni ispit za navedene instrumentalne odsjeke se mogu prijaviti učenici koji u školskoj 2021/2022. godini pohađaju III razred osnovne škole, a i mlađi, izuzetno talentirani. Na prijemnom ispitu se provjerava muzikalnost (potrebno je da kandidat otpjeva dvije melodične pjesmice), muzička memorija i osjećaj za ritam.

Prijava kandidata za prijemni ispit vrši se elektronskim putem popunjavanjem prijave na web stranici škole.

Nakon popunjene forme, pritiskom na opciju POŠALJI Vaša prijava će biti uspješna. Potvrdni mail o prijemu prijave će Vam biti automatski poslan na mail adresu koju ste upisali prilikom popunjavanja online prijave. Predsjednici ispitnih komisija za pojedine instrumente će blagovremeno obavjestiti sve podnosioce prijava o satnici kada će moći u prostorijama matične škole, Josipa Štadlera br.1 i u prostorijama škole područnog odjeljenja u Vogošći, Jošanička br.51, pristupiti prijemnom ispitu planiranom za 30. i 31.mart 2022.godine.