Raspored časova grupne nastave u škloslkoj 2018/2019. godini

31 aug 2018

        RASPORED ČASOVA GRUPNE NASTAVE U ŠKOLSKOJ  

     Broj:    04-443/18                                         2018/2019.GODINI (matična škola)

     Dana:  31.08.2018.

————————————————————————————————————————————–

                                            SOLFEĐO    JUSIĆ MIRELA  i  MILIĆ GORDANA

Nastavnica JUSIĆ MIRELA (zamjena u I polugodištu NUKOVIĆ NERMA)

Utorak i petak                                                                                  Ponedeljak i četvrtak

08:00 – 08:45     VI  razred                                                              14:00 – 14:45      I  razred (BALIHODŽIĆ)

08:50 – 09:35      II razred                                                               14:50 – 15:35      II  razred

09:40 – 10:25     III  razred                                                              15:40 – 16:25      III razred

  • PAUZA – – PAUZA –

10:40 – 11:25      IV razred                                                              16:40 – 17:25      IV razred

11:30 – 12:15      I  razred  (BALIHODŽIĆ)                                     17:30 – 18:15      V  razred

12:20 – 13:05      V  razred                                                             18:20 – 19:05      VI razred

Nastavnica MILIĆ GORDANA

Utorak i petak                                                                                   Ponedeljak i četvrtak                                                                                 

14:00 – 14:45   I razred  (KOŠAVIĆ)                                              08:00 – 08:45      II razred)                                                                                                                                               14:50 – 15:35  VI razred                                                                  08:50 – 09:35     III razred

15:40 – 16:25   V razred                                                                  09:40 – 10:25     V  razred

  • PAUZA – – PAUZA –

16:40 – 17:25     II razred                                                                10:40 – 11:25     VI razred

17:30 – 18:15    III razred                                                                11:30 – 12:15     IV razred

18:20 – 19:05    IV razred                                                                12:20 – 13:05     I razred (KOŠAVIĆ)

————————————————————————————————————————————–

KLASIČNI BALET      KARABAŠIĆ BRIŽITA (IV)  i  ĐURIĆ SARA (II)

I SMJENA (svaki dan)                                                                                   II SMJENA (svaki dan)

08:00 – 09:30     IV razred                                                                           14:00 – 15:30     II razred

09:30 – 11:00      II  razred                                                                           15:30 – 17:00    IV razred

 

SOLFEĐO – BALETSKI ODSJEK     TRNKA AIDA i KOŠAVIĆ TATJANA

I RAZRED                                                                                                   IV RAZRED

Utorak    11:15 – 12:00  (Košavić)                                                         Srijeda 09:45 – 10:30 (Trnka)

Četvrtak 15:45 – 16:30  (Košavić)                                                         Srijeda 14:30 – 15:15 (Trnka)

HISTORIJSKE IGRE      KARABAŠIĆ BRIŽITA IV RAZRED

Prje podne:                                                                                                    Poslije podne:

Srijeda 08:00-09:30                                                                                     Ponedeljak 14:30-15:15 (škola)

Srijeda 17:00-17:45 (sala)

HOR    KOŠAVIĆ TATJANA

Ponedeljak                 Utorak                         Srijeda                          Četvrtak                     Petak

12:20-13:05 Sol. I      08:00–09:30 IIIa          10:00–11:30 IVa        12:20–13:05 Ia          14:00–14:45 Sol. I

09:40-10:40 mj.A        11:30–13:00 V i VIa   14:00-15:00 mj.B

  11:15-12:00 sol.(bal)  14:00-15:30 IVb         15:45-16:30 sol.(bal)

14:00-14:45 Ib             15:30-17:00 IIIb

17:00-18:30 V i VIb

GUDAČKI ORKESTAR   BALIHODŽIĆ MOAMER

Srijeda:   I GRUPA: 17:30-19:00    II GRUPA: 19:00-20:30