Rezultati augustovskih prijemnih ispita

01 sep 2022

Spisak primljenih učenika u prvi razred školske 2022/23 godine nakon provedenog augustovskog ispitnog roka (MATIČNA ŠKOLA)

INSTRUMENT – VIOLONČELO

– Islambegović Asja
– Kapetanović Bor

INSTRUMENT – FLAUTA

– Hamulić Isaac Allan
– Milićević Dalia

INSTRUMENT – KLARINET

– Ibrahimović Esma

INSTRUMENT – HARMONIKA

– Mioč Mia
– Aljičević Farah
– Tuno Naida
– Memić Davud
– Pirija Benjamin
– Mujanović Ali

SPISAK PRIMLJENIH UČENIKA U PRVI RAZRED ŠKOLSKE 2022/23.g. NAKON PROVEDENOG AUGUSTOVSKOG ISPITNOG ROKA (PODRUČNO ODJELJENJE VOGOŠĆA)

INSTRUMENT – KLAVIR

Klasa nastavnice klavira Hufnagl Sande

– Muktić Imran
– Dervišević Azra
– Čekić Iman
– Jamakosmaonović Elif
– Hrnjić Anur
– Todorović Ena
– Ćurovac Merjem
– Trajkov George
– Burek Džula

INSTRUMENT – VIOLINA

Klasa nastavnice Svraka Samre

– Trajkov Jakov
– Manso Sumea
– Ćano Melisa
– RahmanovićIlma
– Murtić Arman
– Kokanović Iman
– Ćerimagić Safija

INSTRUMENT – GITARA

Klasa nastavnika Ibričević Enesa

– Sejdinović Rejhan
– Šerak Hana
– Sirovina Hana

INSTRUMENT – HARMONIKA

Klasa nastavnice Mujabašić Enise

– Babić Kenan
– Avdić Sead
– Šečerović Emir
– Čolaković Faris