Seminar profesorice Belme Alić sa učenicima klase violončela

14 jun 2021

14.06.2021. Seminar profesorice Belme Alić sa učenicima klase violončela nastavnice Dijane Pelidije
koji su na XXIII Federalnom takmičenju osvojili 1 SPECIJALNU i 4 prve nagrade.