Spisak primljenih učenika u prvi razred školske 2018/19. godine

22 maj 2018

Spisak primljenih učenika u prvi razred školske 2018/19. godine Osnovne muzičke škole Mladen Pozajić nakon provedenih majskih prijemnih ispita.

Dj.br.: 04-226/18
Dana:22.05.2018.g

INSTRUMENT – GITARA

1. HUREMOVIĆ AJNA
2. IBRAHIMOVIĆ LAMIJA
3. DELJKOVIĆ AMAL
4. FAZLINOVIĆ ENA
5. DURIĆ OMAR
6. PULJIĆ NOA
7. HADŽIĆ ENA
8. HEBIBOVIĆ DANIN
9. UZUNOVIĆ RIAD
10. SOFTIĆ EMA
11. POLIČ MATEA
12. FEJZIĆ ALMA
13. KENOVIĆ ADA
14. OSMIĆ UMA
15. KAREL ARMAN DEVISME

INSTRUMENT – VIOLONČELO

1. LINCENDER AVA
2. SELVIĆ LAMIJA
3. ŠEHOVIĆ TAJRA SIENA
4. TASO EMINA

INSTRUMENT – HARMONIKA

1. SMAJLOVIĆ KERIM
2. LEVENTA KERIM
3. BORČILO AJNA
4. BEGIĆ FARAH
5. PIRALIĆ AZUR
6. KURBEGOVIĆ ANNUR

INSTRUMENT – VIOLINA

1. IBRIĆ AMANI
2. KARAICA LUNA
3. AVDAGIĆ HENA
4. KLJAJIĆ SOFIJA
5. EFENDIĆ UMIHANA
6. HALILIBAŠIĆ HANA
7. SPAHOVIĆ ESMA

INSTRUMENT – FLAUTA

1. RADMAN RENATA
2. EŠPEK IDONI
3. ZAJKOVIĆ SIBEL
4. BAJROVIĆ LAMIJA

INSTRUMENT – KLARINET

1. REDŽEPOVIĆ ENES
2. ČOLO NORA
3. BOŠNJAKOVIĆ NEJLA

INSTRUMENT – KLAVIR

1. BEGIĆ LAMIJA
2. SPAHIĆ UMA
3. KAVAZOVIĆ ALI
4. DŽUHO EDINA
5. RAMLJAK IRA
6. TUNOVIĆ ILMA
7. ALIBEGOVIĆ NEJIRA
8. REŠIDBEGOVIĆ LEJLA
9. GRADAC MAŠA
10. GOGALIJA AJNA
11. IMAMOVIĆ MIA
12. JAHIĆ NOA
13. HADŽAGIĆ ENA
14. TANOVIĆ FARAH
15. BAJRAMBAŠIĆ AJNA
16. HADŽISELIMOVIĆ DALAL
17. KURT SIN
18. HAVERIĆ ZANA
19. HASIĆ RUBINA
20. TALETOVIĆ ZARA
21. POJSKIĆ NAĐA
22. MUJANOVIĆ ZANA
23. BUČO LEJLA
24. BALIĆ AMINA
25. KACILA DJAN
26. DIZDAR NORA
27. VUKOVIĆ TARA
28. MULAOMEROVIĆ NORA
29. ZEČEVIĆ AKIN ANUR
30. ROVČANIN ASIJA
31. OMERKIĆ AMAD
32. ALAGIĆ BAKIR
33. KAPETANOVIĆ ADA
34. OSIM SELIA
35. DREKOVIĆ FARAH

Napomena: Spisak raspodjele učenika po klasama će biti objavljen na kraju mjeseca augusta 2018.god.