Spisak učenika koji su završili osnovnu muzičku školu Mladen Pozajić 2016/2017

23 aug 2017

Nastavnik Jasmina Đokić
– SEDLAREVIĆ MUSTAFA
– BABIĆ HANA

Nastavnik Marijana Perković
– VUJOŠEVIĆ NIKA
– HADŽIĆ NAIDA

Nastavnik Nedžmija Mulabdić
– ALIĆ ESMA

Nastavnik Dženana Hadžisadiković
– OMANOVIĆ ADNA

Nastavnik Sanda Hufnagl
– KARGIĆ BESIMA

Nastavnik Selma Peco
– ŽONTAR MATEA
– LJUBOVIĆ SARA
– ĆEMAL IMAN

Nastavnik Amela Arifhodžić
– ČALKIĆ HENA
– BAŠOVIĆ AMINA

Nastavnik Sabina Marijanović
– ŠTAMBUK EMANUELA
– PLEHO AJNA
– OBHOĐAŠ HANA

Nastavnik Jasna Tokača
– RADONJA ALDIJANA
– BALIĆ MELINA

Nastavnik Darko Miketek
– ŠUNJIĆ GABRIELA
– GUŠMIROVIĆ DIN
– FOČO MIA-HANNA

Nastavnik Alisa Halilović
– NALIĆ IMAN
– RAHMANOVIĆ KERIM

Nastavnik Damir Mujanović
– NUMIĆ DINO
– DERVIŠEVIĆ AJŠA

Nastavnik Nataša Ostojić
– HODŽIĆ HAMZA

Nastavnik Ana Kobelja
– JAŠAREVIĆ HENA
– OMERBEGOVIĆ LAMIJA
– KORMAN NEJRA

Nastavnik Vesna Padović
– JAKIĆ IVANA
– DUBOČANIN VEDRANA

Nastavnik Enes Ibričević
– DIVJAN IRNES
– MUJKOVIĆ MEDIN

Nastavnik Davor Žilić
– LEMEZ SERGEJ
– IDRIZBEGOVIĆ RIJADA

Nastavnik Dea Gazibara-Bajrić
– JUSUPOVIĆ LUNA-NUR
– ŠARIĆ HARUN

Nastavnik Adnan Alagić
– KARIĆ KEMAL
– MUHOVIĆ HARUN
– HROMIĆ AMINA

Nastavnik Amila Damjanović
– TANOVIĆ AJŠA
– HADŽIĆ HANA
– DIZDAREVIĆ ILMA

Nastavnik Dijana Đurđević
– BERTHOLD TRISTAN
– SKOKO IAN

Nastavnik Nejra Kovač
– MEKIĆ FARUK

Nastavnik Dijana Pelidija
– TAHMAZ EMAN
– MUMINHODŽIĆ ADELA
– ĐINALIĆ MUHAMED
– HUJDUR MERJEM
– ČAJO EDNA
– BELINGER PRIMORAC-JAN

Nastavnik Enisa Mujabašić
– MISO BENJAMIN
– KRŠO RIJAD

Nastavnik Elvis Bečar
– TATLIĆ AJDIN

Nastavnik Larisa Talam
– GINZBURG DUNJA
– HRISAFOVIĆ HANA
– ABDUZAIMOVIĆ LADA

Nastavnik Adnan Mašić
– BREKALO ARIJAN-SIVORI

Nastavnik Sara Đurić
– BOŠNJAK IVAN
– DESPOTOVIĆ STELA
– DŽANKO AMINA
– MANDIĆ KRISTINA
– MIHOLJIĆ IAN-VLADIMIR
– SMAKOVIĆ FARAH
– VULIĆ JAN
– NEVESINJAC MIA