SPISAK UČENIKA PRIPREMNOG ODJELJENJA U GRUPI OD 18:50 DO 19:35

10 sep 2017

1.Piralić Azur
2.Piralić Zana
3.Halilbašić Hanan
4.Bučo Lejla
5.Karaica Luna
6.Bošnjaković Nejla
7.Alibegović Nejra
8.Durić Faris
9.Durić Omar
10.Dizdar Nora
11.Alagić Bakir
12.Tunović Ilma
13.Michaela Eva von Kriegsheim
14.Haverić Zana
15.Kadijević Leonarda
16.Vuković Tara
17.Idoni Ešpen