6. Slobomir internacionalno takmičenje-SIMC 2019. Bijeljina

28 maj 2019
  Ime I prezime Inst. Kat. Nastavnik: Broj bodova:        Negrada:
1. Matea Vujić klavir    I Marijana Perković       100      SPECIJALNA
2. Hana Hadžibegić

Maja Tafro

klavir duo   B Amela Arifhodžić         98,50            PRVA
3. Maša Vujić klavir  IIIa Marijana Perković         94,00            PRVA
4. Osman Hadžić klavir  IIIa Jasmina Đokić         94,00            PRVA
5. Hana Grebo klavir    I Amela Arifhodžić         94,00             PRVA
6. Maja Tafro klavir    II Amela Arifhodžić         85,00            DRUGA
7. Andrea Božinović klavir    II Marijana Perković         82,00           DRUGA
8. Hana Hadžibegić klavir     I Amela Arifhodžić         81,00            DRUGA